Nowy e-book! Piknik, czyli 12 pomysłów na dania małe i duże

Zerknij

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, że przysługuje Państwu ustawowe prawo odstąpienia do umowy o świadczenie Usług realizowanych przez Usługodawcę, Termin na skorzystanie z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować Annę Starmach-Kusek, z siedzibą w Krakowie (31-140), ul. Łobzowska  22, lok. 17, e-mail: support@aniastarmach.pl, tel.: +48 501 150 651,  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy świadczenia usług, jednak nie jest to obowiązkowe.

Usługodawca w tym zakresie nie ingeruje w stosunki wynikające z umów zawartych między samymi Użytkownikami oraz ewentualne prawa konsumenta z nich wynikające i nie jest ich stroną.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi płatnej zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli nie zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku usług płatnych zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług jest wyłączone w przypadku całkowitego wykonania Umowy, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na jej wykonanie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i został poinformowany o skutku wyrażenia takiej zgody w postaci wyłączenia prawa odstąpienia od umowy.

Trwa ładowanie...